Hello Everyone , My name is

Tammatorn Noisanga

Also Known As :

สวัสดีทุกๆท่าน ผมธรรมธร น้อยสง่า นะครับ หน้าเว็บนี้จะเป็นการแนะนำตัวเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ทุกๆท่าน ได้รู้จักอะไรในตัวผมมากขึ้น

About Me

@BankTammatorn

ชื่อ-นามสกุล : ธรรมธร น้อยสง่า (แบงค์)

สำเร็จการศึกษา : โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย (ประถมศึกษา) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี (มัธยมศึกษา)

ผลงานด้านคิดเลขเร็ว :
1. ได้รับรางวัลการแข่งขันคิดเลขเร็วมากมายและได้เหรียญทองเกือบทุกสนามแข่งขัน และตลอดชีวิตไม่เคยได้ระดับเข้าร่วม
2. เคยออกรายการโทรทัศน์รายการเรื่องเล่าเช้านี้และอีก 1 รายการในช่อง 5 เมื่อปี 2557
3.เข้าร่วมการนำเสนอผลงานหนึ่งนักเรียนหนึ่งความรู้(นำเสนอว่าตนเองเก่งด้านนั้นๆ ต้องทำอย่างไร)
4.เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นคิดเลขเร็ว โอตาคุคิดเลข (Otaku_Kidlek)
5.เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กคิดเลขเร็วระดับประเทศมากมาย


About My Instructor

ธณาวุฒิ บุญประคม

อาจารย์คนแรกที่ทำให้ผมได้รู้จักสูตรต่างๆมากมายรวมถึงการประยุกต์ซิกม่าและเป็นคนเริ่มต้นที่ทำให้เกิด "เทพ Σ 1~2 ในปัจจุบัน"

อัครวัชร์ ช่างต่อ

อาจารย์คนที่สองและคนสุดท้ายที่ผมยอมรับที่สอนให้ผมได้มีความรู้การประยุกต์ซิกม่ามากยิ่งขึ้นรวมถึงเพิ่มการคิดในรูปแบบเกณฑ์ประถมให้กับผมอีกด้วย

About My Skill

ได้รับรางวัลการแข่งขันคิดเลขเร็วมากมาย(ไม่เคยได้อันดับเข้าร่วม)

ได้รับรางวัลเหรียญทองทุกสนามในปี 2557-2565 และได้รางวัลเหรียญทองอันดับที่ 1-5 ทุกสนามในปี 2566

สอนเด็กนักเรียนที่แข่งขันคิดเลขเร็วระดับประเทศมากมาย

เริ่มสอนจริงๆจังๆในปลายปี 2565 เนื่องจาก ณ เวลานั้นมีคนยอมรับในตัวผมในฐานะอาจารย์เป็นครั้งแรก

เป็นผู้สร้างเว็บแอพพลิเคชันคิดเลขเร็วโอตาคุคิดเลข(Otaku_Kidlek)

เริ่มสร้างเมื่อต้นปี 2566 เนื่องจากเว็บตามท้องตลาดไม่ตอบสนองต่อการใช้งานในหลายๆอย่าง

My Activity

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

การแข่งขันคิดเลขเร็วเอแม็ทและซุโดกุบุรีรัมย์ครั้งที่ 8 และรางวัลเหรียญทองสูตรคูณเร็ว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

การแข่งขันคิดเลขเร็ว Math Diamod ครั้งที่ 1

โครงงานคณิตศาสตร์ โอตาคุคิดเลข

เข้าร่วมการนำเสนอโครงงานวิชาการในการประชุมวิชาการโรงเรียนภาคตะวันออก

สอนและแลกเปลี่ยนความรู้

ทำการสอนและแลกเปลี่ยนความรู่ด้านคิดเลขเลขเร็วผ่านช่องทางต่างๆเช่น Google Meet, Discord

นำเสนอวิธีประสบผลสำเร็จด้านคิดเลขเร็ว

เข้าร่วมงานนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จในด้านวิชาการต่างๆ ในงานหนึ่งนักเรียนหนึ่งความรู้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

การแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ณ มหาวิทยาลัยราฏภัทรนครสววรค์

My Certificate


รางวัลเหรียญทอง

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกปีการศึกษา 2562

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรีเขต 1 ปีการศึกษา 2565

รางวัลระดับเหรียญทอง

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกปีการศึกษา 2565

รางวัลระดับเหรียญทองแดง

การแข่งขันคิดเลขเร็วชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ปีการศึกษา 2564

รางวัลระดับเหรียญทองแดง

การแข่งขันคิดเลขเร็วชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ปีการศึกษา 2565

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง

การแข่งขันคิดเลขเร็วชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ปีการศึกษา 2566

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญทอง

การแข่งขันคิดเลขเร็วโครงการ เพชรอุทัย ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคมปีการศึกษา 2565

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง

การแข่งขันคิดเลขเร็วโครงการปิ่นมาลาวิชาการ ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ปีการศึกษา 2566

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง

การแข่งขันคิดเลขเร็วโครงการ Math Daimond ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยปีการศึกษา 2565

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง

การแข่งขันคิดเลขเร็ว เอเม็ทและซุโดกุ บุรีรัมย์ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมปีการศึกษา 2566

ผ่านการอบรม

ค่ายโอลิมปิกวิชาการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ค่ายที่ 1 ณ มหาวิยาลัยบูรพาปีการศึกษา 2564

ผ่านการอบรม

ค่ายโอลิมปิกวิชาการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ค่ายที่ 1 ณ โรงเรียนระยองวิทยาคมปีการศึกษา 2565